3. okt, 2015

Eidsiva - fornybar energi

www.oa.no


- Det langes ut mot Eidsiva og alle som måtte finne på å skrive noe positivt om selskapet. Den 28. september var det min tur i et innlegg i OA. Med referanse til mitt innlegg om Eidsiva den 24. september ga Håvard Melbye i Norges Miljøvernforbund meg karakteren «lite aktverdig» fordi jeg etter hans syn har kamuflert min «status og posisjon».

OA: 02.10.15.