10. sep, 2015

Dag Norberg: Eidsiva og pressen

www.oa.no

- Men det skjer fortsatt også andre alvorlige mediemessige overtramp og maktovergrep fra Eidsivas side. Hamar Arbeiderblad (HA) har 3. september 2015 en artikkel på nær 2 sider med overskrift: «Eidsiva – pensjonene, EKSREDAKTØREN SOM BLE KOMMUNIKASJONSSJEF BESØKTE LOKALAVIS – REDAKTØR FOR Å SNAKKE OM VANSKELIG SAK. – Redaktøren la bort stor avsløring.»

OA: 7. september 2015.