6. sep, 2015

Eidsiva Energis kursendring

www.gd.no

Styreleder Øystein Løseth lukket eiermøtet i Eidsvia. Selskapet bør praktisere meroffentlighet – av hensyn til seg selv, mener leder i GD.

- Vegen videre må inkludere en tilstedeværelse i det offentlige rom. Mange selskaper lukker seg til. Et offentlig eid selskap bør praktisere meroffentlighet. Det vil samtidig bidra til å stimulere eierne til mer kontinuerlig debatt i respektive folkevalgte arenaer.

Viktige deler av eiermøtet mandag ble lukket for media. Henvisning til forretningsmessig innsyn kan bli brukt for lett. Eidsiva må bruke enhver anledning til å begrunne sine strategiske valg.

GD, leder 1. september 2015.