1. sep, 2015

Rammer skoler og barnehager

Varaordfører Torvild Sveen (Sp) vil ha gransking av Eidsiva fordi en skakkjørt drift i siste instans rammer skoler og barnehager.

 

– Eidsiva er vårt felleseie, og kommunene som eier selskapet er avhengige av utbytte for å drive barnehager og sykehjemsplasser. Gjøvik, som bare eier 3,3 prosent, mottar årlig ti millioner i avkastning, mens Lillehammer og Gausdal mottar ca 50 millioner, fordelt med 22 prosent på Gausdal og 78 prosent på Lillehammer.

 

-Dersom Gjøvik hadde fulgt den tidligere konsernsjefens råd om å gi Eidsiva-styret fullmakt til å konvertere eiernes ansvarlige milliardlån til aksjekapital, ville Gjøvik tape ca. tretti prosent av det årlige utbyttet sitt. Det er penger vi trenger for å ha nok lærere i skolen, for å ha barnehageplasser og en god eldreomsorg, sier Sveen.

 

– Hva gir deg grunn til å tro at selskapet ikke driver rasjonelt?

 

– Det er blant annet de tallene GD presenterte fredag, som viser hvor mye av overskuddet som har blitt spist opp av Eidsiva Vekst og morselskapets administrasjon.

 

- Dessuten føler jeg meg ikke trygg på materialet vi fikk forelagt fra tidligere konsernsjef i sommer. Det er ingen dokumentasjon på at bankene vil sette ned den finansielle ratingen i selskapet. Mørkved Rinnans forslag om å selge unna aksjer i Moelven og investeringsselskapet EFI AS til 400 millioner vil ikke styrke selskapets stilling fordi disse aksjepostene er gitt en langt høyere verdi i regnskapet.

 

- Sannheten er at et salg vil påføre selskapet tap: Det opplyste administrerende direktør ikke om, sier Torvild Sveen, som tar det for gitt at eierne mandag samler seg om et opplegg som innebærer ekstern gransking av hele selskapets aktiviteter de siste ti år.

 

GD: 28. august 2015.