27. aug, 2015

Gjøvik krever ekstern gransking av Eidsiva!

OA 27. august 2015: Politikerne i Gjøvik krever at selskapets disposisjoner de siste 10 åra gjennomgås. Eidsiva Energi AS vil gjøre om lån fra eiere til aksjekapital for å bedre nøkkeltall. Det vil ikke Gjøvik gå med på. Kommunen eier 3,31 prosent av selskapet.