19. aug, 2015

Torvild Sveen: Ansvar i Eidsiva

Østlendingen 19. august 2015. Debattinnlegg ved varaordfører Torvild Sveen, Gjøvik Sp.