18. aug, 2015

OA: Til Rolijordet fra en ansatt

www.oa.no

- Etter å ha lest nok et av Rolijordets angrep på Eidsiva kan jeg ikke la alt få passere uten noen kommentarer. Jeg er nok ikke den rette til å imøtegå alle hans «tallsjongleringer» men det er noen ting jeg har lyst til å kommentere.

OA: 17. august 2015.