6. aug, 2015

Styrets og eiernes ansvar for Eidsiva

www.h-a.no

Torvild Sveen, varaordfører i Gjøvik:

- For det første; styret i Eidsiva virker ikke å ha vært oppdatert på hvilke retningslinjer bedriftsforsamlingen faktisk har vedtatt skal være styrende – eller de har ikke brydd seg noe om det. Derfor har man ikke rettet opp ektefellepensjonen.

- For det andre; bedriftsforsamlingen har heller ikke vært pågående overfor styret og styrelederen for å etterspørre hvilke avtaler som foreligger. De har hatt tillit til at ting har vært på stell.

- For det tredje: eierne av Eidsiva, kommuner og fylkeskommuner, har vært så opptatt av å få utbyttet sitt, at heller ikke de synes det er greit å stille brysomme spørsmål. Men dersom eierne i framtiden skal få noe utbytte i det hele tatt, bør vi snart meisle ut en strategi for selskapet som gjør det mulig å opprettholde utbyttet.

HA: 6. august 2015.