31. jul, 2015

Østlendingen: Kona får gullkantet pensjon

www.ostlendingen.no

Identisk oppslag med Ringsaker Blad.

Fra saksutredningen (notatet) før eiermøtet som, i følge Oppland Arbeiderblad 31. juli, er utsatt til 31. januar 2016: «I møtet 19. august vil både skattejurist og revisor fra PWC og advokat fra Advokatfirma Mageli være tilstede.»

M. Rinnans kone, Heidi Ekrem, er partner i Advokatfirmaet Mageli ANS!

Legg også merke til at Reidar Åsgård har en annen virkelighetsforståelse av Rinnans arbeidstid 2015-16 enn hva som medfører riktighet.

Østlendingen 30. juli 2015.