13. aug, 2015

Gir fra seg vindmølleprosjekt

www.nrk.no

Det svenske selskapet E.ON trekker seg fra videre arbeid med den planlagte vindmølleparken i Marker.

Ifølge Olje- og energidepartementet er prosjektet i ferd med å bli overført fra E.ON til det norske selskapet Scanergy. Behandlingen av konsesjonen er satt på vent til utbyggingsprosjektet er fullstendig overført til det nye selskapet.

NRK Østfold: 6. juni 2015.