13. aug, 2015

Vindmøllene skuffer år etter år

www.tu.no

Norske vindkraftverk produserer mye mindre strøm enn utbyggerne lovet i konsesjonssøknadene. Naturvernforbundet advarer mot store inngrep som gir lite energi.

TU: 28. oktober 2011.