13. aug, 2015

Smøla vindpark kan bli nedlagt

www.tu.no

Norges første vindpark, Smøla i Møre- og Romsdal, kan bli nedlagt fra 2025.

Det er et av scenarioene Statkraft og kon­sernets vindkraftselskap, SAE Vind, skal vurdere når de i løpet av høsten skal vurdere framtiden til vindparken, som består av totalt 68 turbiner.

Konsesjonen til Smøla vindpark varer til 2025, mens levetiden for en vindturbin ligger på rundt 20 år. De 48 yngste turbinene på Smøla som ble satt i drift i andre utbyggingstrinn i 2005, har dermed en estimert levetid til 2025.

Til tross for at utbygging av vindparker gjerne krever ti års arbeid og utbyggingskostnader i milliardklassen, er det ingen automatikk i at Smøla vindpark blir oppgradert og får forlenget levetid. Usikker lønnsomhet er årsaken.

TU: 29. august 2013.