Det hviler mørke skygger over vindbransjen også...

7. feb, 2015
www.banett.no

Blant dem som kritiserer den foreslåtte løsningen er Arne Jensen (generalsekretær i Norsk redaktørforening), Vegard Venli (journalist i Kommunal Rapport og medlem av Presseforbundets offentlighetsutvalg) og Siri Gedde-Dahl (leder av Presseforbundets offentlighetsutvalg).

Brønnøysunds Avis AS: 27.01.15.

7. feb, 2015

14. mai 2014 besluttet den norske regjeringen å innføre et eierregister, men registeret skal ikke inkludere informasjon om utenlandske aksjeeiere. Det er også lov i Norge å kun oppgi et annet selskap som eier, ikke den fysiske personen bak.

 

"For at Norge skal følge internasjonale anbefalinger og standarder på området, må vi nå kvitte oss med den antikvariske forvalterloven, og kun tillate at ultimate eiere blir registerert:  både aksjeeiere, styreledere og andre fysiske personer som har reell kontroll over selskapet", mener Tax Justice Network.

 

Les mer om den norske forvalterordningen her

7. feb, 2015
www.dagbladet.no

Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat i Økokrim, sier de frykter at Norge kan bli brukt som transittland for svarte penger hvis rutinene ikke bedres.

- Hvis vi ikke jobber ordentlig med dette, kan vi bli en frihavn for utbytte fra kriminalitet. Derfor er vi veldig opptatt av at aktørene skal ha en offensiv tilnærming til dette, sier Damslora.

Dagbladet: 20.desember 2014.

7. feb, 2015
www.fatf-gafi.org

Norge slaktes for sin innsats mot skjult eierskap i ny rapport. Flere land ligger hestehoder foran Norge i kampen mot økonomisk kriminalitet.

Ukraina lovfestet den 23. oktober at et åpent egentlig eierskapsregister skal på plass, og Danmark gjorde det samme den 7. november. Norge derimot, tillater fortsatt at utlendinger eier norske selskaper anonymt gjennom forvaltere i skatteparadis som Luxembourg og Sveits. Rett etter kom Financial Action Task Force (FATF) med kraftig kritikk mot Norge i sin rapport fra 18. desember. Norge blir blant annet kritisert for at data om aksjonærer er uverifiserte og ikke oppdaterte, og at informasjon om utenlandske eiere har store mangler.

Rapport fra 18. desember 2014.