7. feb, 2015

Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking

www.dagbladet.no

Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat i Økokrim, sier de frykter at Norge kan bli brukt som transittland for svarte penger hvis rutinene ikke bedres.

- Hvis vi ikke jobber ordentlig med dette, kan vi bli en frihavn for utbytte fra kriminalitet. Derfor er vi veldig opptatt av at aktørene skal ha en offensiv tilnærming til dette, sier Damslora.

Dagbladet: 20.desember 2014.