7. feb, 2015

Rapport om skjult eierskap

www.taxjustice.no

Tax Justice Network – Norge lanserte rapporten «SKJULTE EIERE – konsekvenser av skjult eierskap og hvordan Norge kan bidra til mer åpenhet» 18. februar 2014.

«De samfunnsmessige konsekvensene av skjult eierskap er store. Politiet melder at de store hvitvaskingssakene er blitt for vanskelige å etterforske og må henlegges. Økende bruk av kompliserte selskapsstrukturer, ofte med avgreninger i skatteparadiser, gjør at det ofte er umulig å komme til bunns i eierforholdene. De seriøse aktørene i flere bransjer står i fare for å utraderes i konkurranse med useriøse aktører som opererer i lovens grå eller svarte soner. Banker og andre finansinstitusjoner møter stadig strengere krav om å «kjenne sin kunde», men har ikke verktøyene de trenger.»