Utlendingene lærte oss å elske naturen på moderne vis...

20. jan, 2015
tv.nrk.no

Naturen var en gang en sterk og truende motstander. Nå har den forvandlet seg til sårbar og svak. Det er få steder på kloden som kan kalles helt uberørt av mennesker. Er det noen gode grunner for å la natur forbli uberørt? Programleder Trond Berg.

NRK: Ut i naturen 27.01.15.

20. jan, 2015
tv.nrk.no

Den økologiske bevegelsen lærte oss at "alt henger sammen med alt". At i naturens kaos egentlig hersker en slags harmoni. Men et nærmere blikk på dyras strev for å overleve gjør harmonien vanskeligere å få øye på. Programleder Trond Berg.

NRK: Ut i naturen 20.01.15.

20. jan, 2015
tv.nrk.no

Det var utlendinger som lærte oss å elske naturen på moderne vis. Den romantiske bevegelse som sveipet over Europa gjorde Norge til et høyt skattet sted. Naturen ble en attraksjon. Og romantikere er vi kanskje den dag i dag? Programleder Trond Berg.

NRK: Ut i naturen 13.01.15.

20. jan, 2015
tv.nrk.no

En gang var naturen vår fiende. Det var ingen som så noe vakkert i høye fjell eller dype skoger. Tvert imot. Det var truende steder fulle av demoniske krefter. Men så var det noe som forandret seg. Programleder Trond Berg.

NRK: Ut i naturen 06.01.15.

20. jan, 2015
tv.nrk.no

Premiere! Det er et eller annet med natur som er bra. Men hva? Programleder Trond Berg inviterer til å bli med på leting etter det uberørte. Han prøver å finne røttene til vår naturkjærlighet.

NRK: Ut i naturen 30.12.14.