Fra statsmonopol 2012 til private aktører 2015?

10. jan, 2015
www.tu.no

Kabler bør ikke bygges ut for å overføre subsidiert kraft, mener Eurelectric.

– Tyskland produserer mer kraft enn det er behov for, og dette betaler tyskerne for gjennom subsidiering. Så eksporteres den subsidierte kraften til nullpriser, mens kraften skattlegges i mottakerlandet. Hva slags marked er dette, det fungerer ikke!

– Vi trenger harmonisering og felles mål. Vi må bygge fornybar kraft som trengs av forbrukerne, ikke kraft som bygges ut kun fordi vi vil bygge ut fornybar, sier han.

TU: 02.10.2013.

10. jan, 2015
www.tu.no

Nyfrelstes overdrevne tro på Norge som et grønt batteri kan gi høye kraftpriser og skade industrien, mener statsminister Jens Stoltenberg.

TU: 09.01.2013.

10. jan, 2015
www.tu.no

Tyskland vil se etter andre muligheter enn kabler fra Norge for å sikre seg reservekraft, mener konserndirektør Stein Dale i E.ON.

TU: 27. mars 2014.

10. jan, 2015
www.tu.no

Mener utenlandskablene kan påføre industrien store tap.

– Vi mener det nå er større usikkerhet enn tidligere knyttet til markedsinntekter, fordelingseffekter, investeringskostnader og effekter av når kabelprosjektene blir startet. Dette er store investeringer, og vi mener derfor den økte usikkerheten må reduseres før endelig investeringsbeslutning blir fattet, sier Molland.

TU: 27.08.13.

10. jan, 2015
www.tu.no

Elektrifisering på Utsirahøyden passer ikke inn som del i et internasjonalt offshore kraftnett, ifølge Statnett.

TU: 08.02.12.