10. jan, 2015

Tord Lien vil ha dyrere strøm

www.tu.no

– Jeg legger til grunn at det er de kablene som Statnett nå jobber med som vil kunne påvirke det prisbildet og de investeringsbeslutningene som vi må sørge for at blir gjort, sa Lien.

TU: 30.10.13.