10. jan, 2015

Utenlandskablene bidrar til å berge oss fra strømrasjonering, ifølge NVE.

www.tu.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en rapport som har kartlagt de enorme forskjellene fra år til år i hvor mye nedbør vi kan benytte til å produsere kraft med i Norge.

– Ja, kabler vil bidra positivt. Kablene gir en verdifull importmulighet om været skulle bli verre enn forutsett eller om det oppstår uønskede hendelser. Vi har kjørt stresstester på det norske og nordiske kraftmarkeder som viser at den økte importmuligheten gjør kraftsystemet mye mer robust til å takle dårlig vær og feil, sier Willumsen.

TU 12.12.2014.