10. jan, 2015

Ikke lønnsomt med utenlandskabler, mener IEA-analytiker

www.tu.no

– For øyeblikket er det kontinentale Europa og Skandinavia i en situasjon med energioverskudd, og prisene er lave på begge sider. Det ser heller ikke ut til å være stor etterspørsel etter balansekrafttjenester i Europa. Så jeg ser ikke riktig lønnsomheten i å bygge dem. Men dette er noe som helt sikkert vil bli viktigere i framtiden, understreker Müller.

TU 26.09.13.