10. jan, 2015

Flere kabler til utlandet

I etterkant av innføringen av grønne sertifikater er en helt ny problemstilling blitt reist av de samme som innførte ordningen. Spørsmålet dreier seg om hva i all verden vi skal bruke den ekstra kraften vår til?

 

Svaret til SV, i likhet med MDG, Venstre, Regjeringen og NHO, synes å være at vi skal bygge enda flere kabler til utlandet.

            Ikke bare vil de planlagte utenlandskablene øke strømprisene i Norge, men det vil også være norske forbrukere som finansierer prosjektet med økt nettleie over strømregningen.

            SV og Ap har altså hoppet på et prosjekt som vil være med på å tvinge norske forbrukere og norsk industri til å finansiere både grønne sertifikater og dyre utenlandskabler for å få lov til å betale mer for strømmen i den andre enden.

            Mange mener at økte strømpriser kommer fellesskapet til gode fordi mesteparten av kraftselskapene er offentlig eid. I så fall vil det være mer redelig bare å gå inn for økt skatt uten å gå omveien om milliarder av kroner i unødige investeringer.

 

Andreas Halse, 08.01. 2015: http://www.dinkollega.no/den-store-stromsvindelen/