26. mar, 2015

Effekten av big data

www.digi.no

Ringeriks-Kraft i Buskerud er blant pionerene på smarte målere, og kan dokumentere bruk av big data til å redusere behov for utbygging av strømkapasiteten.

Ved hjelp av big data-verktøyet Connected Grid skal Ringeriks-Kraft i gang med et eget prosjekt for å utnytte kapasiteten i hver trafo mest mulig.

- Vi skal rett og slett fysisk flytte om på utstyret, slik at vi får riktig størrelse på nettstasjonene og plassere dem der det er mest behov for dem. Dermed kan vi utsette utbygging av strømkapasitet ytterligere, sier Morten Sjaamo.

Digi: 20. mars 2015.