3. jan, 2015

Esa gransker norske prisområder

www.tu.no

Esa ser på om Statnetts prisområder er i strid med EØS-avtalen.

Etter de ekstreme pristoppene forrige vinter (2009) mottok Eftas overvåkingsorgan Esa en klage på Statnetts praksis med å opprette prisområder for å få strømmen til å flyte dit den trengs mest. I januar opprettet Statnett et prisområde, NO2, i Sørvest-Norge. I mars opprettet Statnett enda et nytt område, NO5, i Vest-Norge. Norge har i dag fem prisområder. Uten prisområder ville ikke strømmen vært dyrere for eksempel Midt-Norge enn i Oslo, men prisen ville vært den samme i hele Norge.

Klagen mente at Statnetts nye prisområder virker diskriminerende på kraftforbrukerne, og at prisområdene skaper usikkerhet for utenlandske aktører og begrenser deres investeringer i Norge. Esa ønsker ikke å offentliggjøre klagerens navn.

TU 07.12.10.