3. jan, 2015

Nettkapasiteten bør utnyttes bedre

www.tu.no

Nettkapasiteten bør utnyttes bedre for å hindre ekstremt høye kraftpriser, mener porteføljesjef Pål Otto Eide i Hydro.

I dag (2010) er det fem prisområder i Norge, ett i Finland og to i Danmark, mens Sverige får fire prisområder fra november neste år. Porteføljesjef Pål Otto Eide i Hydro ønsker at prisområdene harmoniseres.

– Vi ønsker at prisområdene ses i et felles nordisk perspektiv og at de holdes mest mulig stabile, sa Eide til Teknisk Ukeblad på et seminar i regi av kraftbørsen Nord Pool tidligere i uken.

Han mener Statnett i dag har for lav terskel for å endre prisområder, og minner om at kostnadene for aktørene når endringene skjer, er betydelige. Han ønsker så få prisområder som mulig.

– Det burde være mulig å få markedet til å fungere enda bedre med større, harmoniserte prisområder, sier han.

TU 10.12.10.