1. jan, 2015

Alarmsentral Brann - 110-innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Regionen er sammenfallende med Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter.

 
Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110-sentral for Innlandet. Elverum kommune har delegert driftsansvaret for 110- sentralen til Midt Hedmark brann og Redningsvesen IKS.
 
110-sentralen har som hovedoppgave å håndtere nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker, m.v. Sentralen har også tilknyttet ca 2750 Automatiske brannalarm-anlegg fra offentlige og private næringsbygg. I tillegg utfører de tilleggstjenester innenfor overvåkning og mottak av trygghetsalarmer.
 
110-innnlandet tvitrer om branner, ulykker og andre henelser av samfunnsmessig interesse.