1. jan, 2015

Driver mer med redning enn brann

www.ostlendingen.no

– Vi møter stadig større forventninger, og de ønsker vi å innfri så sant vi kan. Vi forsøker å bidra der vi kan, og se hva som er samfunnsnyttig, i stedet for å falle inn i blårusstankegangen der pengene styrer. Vi brannfolk er her for innbyggerne, sier Nils-Erik Haagenrud

Østlendingen 08.01.14.