1. jan, 2015

Brannstudien foreslår 18 til 19 brannvesen i Norge

www.dsb.no

Det er 30 år siden det sist ble gjort en gjennomgang av brann-og redningstjenesten i Norge. Brannstudien anbefaler 18 til 19 brannvesen i Norge, men med fortsatt stor lokal tilstedeværelse i kommunene. Lokal tilstedeværelse og innsats/responstid er styrken til brann-og redningstjenesten, og skal minst ha like sterkt fokus i fremtiden, anbefaler arbeidsgruppen.

Følg linken for å lese hele rapporten.