1. jan, 2015

Brannvesenet er på nett

www.ostlendingen.no

3.000 nødnettbrukere

Det nye, landsdekkende nødnettet er alt tatt i bruk i flere regioner, og skal være ferdig utbygd i løpet av 2015.

Målet er et mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon mellom nødetatene.

Innlandet er først ut i andre byggetrinn. Det er 3.000 brukere i regionen, hvorav 1.200 i brann- og redningstjenesten.

Østlendingen 19.02.14.