Skogbrannberedskap (vindkraft) m.m.

1. jan, 2015
www.glomdalen.no

Brannsjef Harald Bjerkan berømmer innsatsen til alle som bidro i forbindelse med skogbrannen ved Holmsjøen i Eidskog.

– Med sterkere vind så er det vanskelig å tenke seg hva som kunne skjedd. Det kunne gått mye verre. Dette er et gammelt hogstfelt, og det var rask varmespredning. I tillegg var det på kanten av tettskog, forklarer han.

– Det var et ulent terreng, noe som krever mye. Hadde det tatt fyr i selve skogen hadde vi fått en fryktelig jobb. Det kreves store ressurser, og vi hadde god nytte av ATV'en som vi kjøpte for to år siden, sier Harald Bjerkan.

– Det viser at det er viktig med god beredskap og at vi har tilgang til godt utstyr. Vi måtte flere steder bære utstyret inn i skogen, sier Bjerkan.

Glomdalen 21.04.11.

1. jan, 2015

Foto: Ken Olaf Storaunet, Skog og landskap.

1. jan, 2015

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Regionen er sammenfallende med Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter.

 
Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110-sentral for Innlandet. Elverum kommune har delegert driftsansvaret for 110- sentralen til Midt Hedmark brann og Redningsvesen IKS.
 
110-sentralen har som hovedoppgave å håndtere nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker, m.v. Sentralen har også tilknyttet ca 2750 Automatiske brannalarm-anlegg fra offentlige og private næringsbygg. I tillegg utfører de tilleggstjenester innenfor overvåkning og mottak av trygghetsalarmer.
 
110-innnlandet tvitrer om branner, ulykker og andre henelser av samfunnsmessig interesse. 
1. jan, 2015
www.nrk.no

Glommen Skog har stoppet all skogsdrift i Glåmdals-regionen og deler av skogsdriften fra Elverum og nordover på grunn av stor skogbrannfare.

En av Glommen Skogs skogsmaskiner lagde mandag en gnist som førte til skogbrann i Stor-Elvdal.

– Skogbrannen kom som en følge av markberedning, og vi har stoppet all bruk av disse maskinene i Østerdalen, sier regionsjef i Glommen Skog, Sverre Holm.

– Blir det pålegg om stans kan det koste meg 70- til 80- tusen kroner i omsetning i uka, og det er mye penger for en liten bedrift, avdragene på maskinene løper. Nå håper jeg på litt regn, som kan dempe skogbrannfaren, sier Matsen.

Østlendingen 24.07.13.

1. jan, 2015
www.ostlendingen.no

– Vi møter stadig større forventninger, og de ønsker vi å innfri så sant vi kan. Vi forsøker å bidra der vi kan, og se hva som er samfunnsnyttig, i stedet for å falle inn i blårusstankegangen der pengene styrer. Vi brannfolk er her for innbyggerne, sier Nils-Erik Haagenrud

Østlendingen 08.01.14.