19. nov, 2014

LNL om avskrivningsreglene for vindkraft - notat

lanaturenleve.no

La Naturen Leve er skuffet og frustrert over regjeringens forslag til nye avskrivningsregler, og har bedt om møter med medlemmer i Energi- og miljøkomiteen.

«5. november hadde vi møter med Høyre og AP, og vil i nær fremtid ha drøftelser med FrP og KrF. Vi har utarbeidet et notat om saken som vi gir til politikerne, og som vi ellers har gitt vid spredning. Vi ber våre medlemmer bruke notatets innhold i egne avisinnlegg, eller i diskusjoner lokalt. Les det!»