19. nov, 2014

Vindkraftbyggerne risikerer enorme tap hvis de blir forsinket

www.tu.no

Energiminister Tord Lien (Frp) kan ikke love at vindkraftprosjekter i Norge får elsertifikater hvis de settes i drift etter 2020, slik utbyggere i Sverige får.

Teknisk Ukeblad: 16.01.14.