18. nov, 2014

Kommentar fra lederen i La Naturen Leve - Vidar Lindefjeld:

Dette er bare trist - og dertil innsiktsløst av politikerne. Først har vi subsidiert vindkraftbransjen med milliarder gjennom sertifikatordningen - og så skal vi ut med masse nye millioner for at vi skal bygge like mye vindkraft som svenskene. 
 
På tide at noen spør seg:
 
1) Har vannkraftlandet Norge behov for landbasert vindkraft? 
2) Har den noen klimaeffekt? 
 
Mitt svar er nei på begge spørsmål. Jeg oppfordrer dem som måtte mene ja til å belegge sine synspunkter med forskningsbasert dokumentasjon. I mellomtiden:
 
Vi skal altså bygge (bransjens estimat) ca. 1000 naturødeleggende, 150 - 180 meter høye turbiner landet over, med tilhørende veibygging i uberørt natur, for å tilfredsstille velmenende, men naive politikere som så gjerne vil vise handlekraft og klimasamvittighet. Lurt trill rundt av bransjen og dens støttespillere i såkalte natur - og klimaorganisasjoner. 
 
På tide med en timeout? En tenkepause for å finne ut hva som virker og hva som ikke virker? I stedet for å pøse ut nye millioner kun til glede for en utbyggerbransje med påtrengende pengebehov... 
 
Kunne noen forresten forklare meg hvorfor det er så ille at svenskene bygger mer vindkraft enn oss? Vi har jo ren og fornybar vannkraft i hele vår strømforsyning. Det har ikke svenskene.