18. nov, 2014

Siste sjanse for vindkraftutbygging i Norge

www.tu.no

Norske avskrivningsregler raserer vårt naturgitte vindkraftforsprang på svenskene, sier Norwea-sjef Øyvind Isachsen, som krever endringer på høstens statsbudsjett.

Teknisk Ukeblad: 05.09.14.