7. okt, 2014

Tor Haakon Bakken og Audun Ruud, CEDREN/SINTEF

www.bi.no

Presentasjon: Gir klimavennlige energiløsninger alltid gode miljøløsninger?

Noen funn fra forskning i CEDREN