Presentasjonene fra seminaret Norsk Vindkraft 1. okt. 2014 - BI

7. okt, 2014
www.bi.no

Presentasjon: Det tapte landskapet - hva gjør det med oss?

7. okt, 2014
www.bi.no

Presentasjon: Miljøbelastninger fra Vindturbiner