Presentasjonene fra seminaret Norsk Vindkraft 1. okt. 2014 - BI

7. okt, 2014
www.bi.no

Presentasjon: Det norske energisystemet mot 2030

7. okt, 2014
www.bi.no

Presentasjon: Gir klimavennlige energiløsninger alltid gode miljøløsninger?

Noen funn fra forskning i CEDREN

7. okt, 2014
www.bi.no

Presentasjon: Norsk vindkraft - i lys av sertifikatordningen med Sverige

7. okt, 2014
www.bi.no

Presentasjon: Vindkraft i Norge. Dyr og meningsløs energiproduksjon.

7. okt, 2014
www.bi.no

Presentasjon: Nullutslippssamfunnet