29. jun, 2014

Espookonvensjonen

www.miljodirektoratet.no

Espookonvensjonen : Konvensjon om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger (EIA)