4. mar, 2015

Energiunionen vil påvirke sertifikatordningen

www.norwea.no

– Energiunionen innebærer at alle støtteordninger, inkludert sertifikatene, må gjøres felles for alle EU-land, sier Paal Frisvold. Sverige og Norge vil ikke lenger ha anledning til å sette nasjonale krav til mottakere av støtteordningen. Det vil gjelde fra det fornybardirektivet trer i kraft fra 2020.

- En annen konsekvens av energiunionen ligger på forvaltningssiden. NVE må bli helt uavhengig av det norske departementet, og rapportere til ACER som ligger i Ljubljana, sier Frisvold.

Europower 27.02.15.