15. jan, 2015

REMIT ’Implementing Acts’ vedtatt av EU-kommisjonen

www.nve.no

REMIT 'Implementing Acts' om rapportering av handelsdata er nå vedtatt av EU-kommisjonen, og ble publisert i 'Official Journal' 18. desember 2014. Reglene trer i kraft 20 dager etter publiseringen, det vil si 7. januar 2015.

NVE: 08.01.15.