24. okt, 2014

Derfor prøvde Regjeringen å stoppe EUs klimamål

www.aftenposten.no

Nesten all norsk gass går til EU

Norge produserte i fjor nesten 110 milliarder kubikkmeter gass, og nær 100 prosent av dette ble eksportert til EU. Norge leverer rundt 20 prosent av EUs gassforbruk.

Aftenposten 24.10.14.