24. okt, 2014

Regjeringen advarer EU

www.nrk.no

Regjeringen advarer EU som risikerer å skape en situasjon hvor:

• energipolitikken ikke er kostnadseffektiv
• kraftprisene ikke gjenspeiler produksjonskostnadene
• forsyningen er ustabil på grunn av for stor avhengighet av vær og vind

Samtidig understrekes det sterkt at norsk gass kan erstatte kull, og dermed bidra til å få ned utslippene.