23. jun, 2014

IEA tror ikke EU kan frigjøre seg fra russisk gass

www.abcnyheter.no

Laszlo Varro, direktør for Det internasjonale energibyrået IEAs gass-, kull- og energimarkedsdivisjon, la fram IEAs ferske gassprognose fram til 2019 på et seminar arrangert av Olje- og energidepartmentet i Oslo onsdag 18. juni.

- Norske politikere frykter at eksporten av norsk gass og andre varer og tjenester ville bli rammet dersom Norge ikke hadde EØS-avtalen, som innebærer at Norge må underlegge seg alt EU finner på av nytt lovverk.

Akkurat nå er Norge i ferd med å tilpasse seg det som kalles EUs tredje energipakke, som ikke minst regulerer vilkårene for gasseksporten. Dette er et tilbakevendende tema i regjering og Storting. Senest i dag sto energipolitikken på dagsordenen for Stortingets Europautvalg.