23. jun, 2014

EU med økende betydning for Norge - energi Norge

www.energinorge.no

Svært viktig nyheter fra EnergiNorge datert 16. mai 2014:

EU-domstolen skal i nærmeste fremtid avgjøre en rekke krevende saker, deriblant Åland-saken, om lovligheten av nasjonalitetskrav som en begrensning av offentlige støtteordninger for fornybar energi. Utfallet vil påvirke utformingen av nasjonale støttesystemer.

– Hvis Generaladvokatens innstilling følges opp av domstolen, kan det snu opp ned på dagens regime for støtte til fornybar energi i EU. Dette skjer i dag i stor grad gjennom nasjonale støtteordninger som ikke er åpne for kraftverk utenfor disse landene. Dette vil igjen kunne få store konsekvenser for norsk kraftnæring, sier juridisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge.