23. jun, 2014

EU-domstolens utslag kommer den 1. juli

www.norwea.no

EU-domstolens utslag i frågan om ett land inom EU kan få stöd för sin förnybara elproduktion i ett annat EU-land kommer att publiceras den 1. juli klockan 09:00.

Frågan har sitt ursprung i Ålands Vindkraft AB som under sommaren 2010 ifrågasatte att de inte har rätt till de svenska elcertifikaten om deras el säljs till Sverige.

EU-domstolens utslag publiceras på Energimyndighetens webbplats.