Nytt vedrørende EUs energipolitikk relatert til Norge

31. jan, 2015
www.europaportalen.se


Ett kommande EU-beslut som gynnar nya biobränslen kan bli till fördel för svensk skogsindustri. Miljöpartisten Linnéa Engström ser ett framtida självförsörjande Sverige men branschen betvivlar jobbeffekten.

Efter misslyckade förhandlingar med medlemsländerna i ministerrådet ger sig EU-parlamentet åter i kast med den kontroversiella frågan om hur biodrivmedel ska tas fram. Den finländske liberale EU-parlamentarikern Nils Torvalds lade på onsdagen fram en ny förhandlingsståndpunkt.

– Det viktiga är att vi kommer till rätta med problemet att vi inte ska köra bil på mat. Vi kan inte använda produktiv jordbruksmark för att producera bränsle utan vi måste producera mat, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) som är ersättare i parlamentets miljöutskott där frågan diskuteras.

2008 stiftades en EU-lag om att höja andelen förnybar energi, mestadels biobränsle, hos fordon i medlemsländerna till tio procent. Men kritik riktades mot lagen för att den gjorde det mer lukrativt för odlare att sälja sina grödor till bränsletillverkare istället för till matproducenter och därmed öka det globala priset på mat. En annan konsekvens blev dessutom att skog skövlades för att skapa åkermark vilket leder till mer växthusgaser – motsatsen till det man ville uppnå. EU-kommissionen lade därför 2012 fram ett förslag om att göra det mindre fördelaktigt att utvinna bränsle ur matgrödor. Medlemsländerna och EU-parlamentet misslyckades då att komma överens.

Europaportalen.se: 23.01.15.

31. jan, 2015
www.europaportalen.se

Allt fler tyskar deprimerade viser studien «Depressionsatlas – Auswertungen zu Arbeitsunfähigkeit und Arzneiverordnungen».

«Antalet tyskar som sjukskriver sig på grund av depression ökar dramatiskt. Mellan 2007 och 2013 ökade sjukfrånvaron på grund av depression i Tyskland med nästan 70 procent, visar en studie från Tysklands största privata sjukkassa Techniker Krankenkasse. Bara kostnaden för produktionsbortfallet i samband med sjukskrivningarna för depression uppgick under 2013 till närmare motsvarande 40 miljarder kronor. De branscher som är mest drabbade av depressionssjukskrivningar är callcenter och äldrevård: Kvinnor drabbas i betydligt högre grad än män. Sammanlagt utgör depression 1,6 procent av alla sjukskrivningar i Tyskland men slår hårdare mot den som drabbas än andra åkommor. I genomsnitt är varje depressionssjukskriven frånvarande från jobbet 64 dagar.Techniker Krankenkasse räknar med att antalet depressionssjukskrivningar kommer att öka under 2015.»

Europaportalen.se 29.01. 2015.

31. jan, 2015
www.abcnyheter.no

Senterparti-profilen Per Olaf Lundteigen er blitt alvorlig uroet over utviklingen i EU etter at han denne uka deltok på en studiereise for elleve stortingsrepresentanter til Brussel.

ABC-nyheter 30.01.15.

24. jan, 2015
www.nyteknik.se

DEBATT. Vi ligger långt före resten av Europa med att producera el och värme med låga koldioxidutsläpp. Vi har potentialen att skapa en helt ny exportsituation där el är vår produkt, skriver Lars Agaard, vd Dansk Energi, Oluf Ulseth, vd Energi Norge, Kjell Jansson, vd Svensk Energi, Juha Naukkarinen, vd Finsk Energiindustri.

NyTeknik: 23.01.15.

23. jan, 2015
www.ge.no

- EU-kommisjonen og Canete har fått i oppdrag å arbeide videre med planer om en energiunion innenfor EU. Det vil gi en mer samordnet energipolitikk i Unionen.

NTB/Gudbrandsdal Energi: 21.01.15.