Nytt vedrørende EUs energipolitikk relatert til Norge

10. feb, 2015

- De nye sanksjonene innebærer at både russiske og ukrainske separatister kan få sine kontoer i utlandet sperret, forklarer valutaanalytiker Camilla Viland i DNB Markets.

 

Til tross for at investorene allerede synes å ha tatt dette innover seg, vil ikke iverksettelse av tiltaket være klart før 16. februar.

 

NTB 09.02. 2015: Russland-sanksjoner har kostet EU 180 milliarder.

 

EU-landene har tapt 21 milliarder euro, drøyt 180 milliarder kroner, på sviktende eksport som følge av Unionens sanksjoner mot Russland. Det sa Spanias utenriksminister Jose Manuel Garcia-Margallo under utenriksmøtet i Brussel mandag.

 

- Sanksjonene er dyre for oss alle. Så langt har EU tapt 21 milliarder euro. I Spania er særlig landbruk og turisme rammet, sa Garcia-Margallo.

 

Dette er første gang noen tallfester hvor mye EUs sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim-halvøya og den påfølgende uroen i Øst-Ukraina, har kostet EU-landene. 

9. feb, 2015
www.statnett.no

- Formålet med planen er å samordne planleggingen av det europeiske kraftsystemet i årene fremover. Planen legger i særlig grad vekt på hvordan en skal ivareta europeisk forsyningssikkerhet samtidig som en tilrettelegger for europeiske og globale klimamål, sier Statnetts prosjektleder Arne Egil Pettersen.

På oppdrag fra EU-kommisjonen evaluerer planen også 120 prosjekter som er definert som særlig viktige europeiske prosjekter (evaluering av samfunnsøkonomi, reduserte CO2-utslipp, økt fornybarproduksjon, forsyningssikkerhet etc.). Her kommer de planlagte mellomlandsforbindelsene mellom Norge og Tyskland og mellom Norge og Storbritannia svært godt ut. Både NordLink og NSN ligger på topp for alle scenarier når det gjelder bidrag til reduserte CO2-utslipp fra europeisk kraftproduksjon, og bidrar til årlige utslippsreduksjoner fra europeisk kraftproduksjon i området 1-5 millioner tonn CO2 for de ulike scenariene.

Statnett: 06.01.15.

7. feb, 2015
www.dn.no

Regjeringen har fått «ganske klare signaler» om at EU ikke kommer til å gjennomføre planene om felles innkjøp av gass.

NTB: 06.02.15.

5. feb, 2015
www.dn.no

En stor del av norsk klimapolitikk er allerede overlatt til EU. Halvparten av norske utslipp er omfattet av EUs system for klimakvoter. Det gjelder både industrien og oljesektoren. Disse utslippene ligger under et felles europeisk tak på utslippene. Reglene for kvotesystemet avgjøres av EU.

Nå skal også resten av norske utslipp inn i EUs felles klimaboble. EU-landene har en felles internasjonal klimaforpliktelse sammen med Island. Nå vil også Norge være med. Norges klimamål blir dermed ikke et mål om utslippskutt i Norge. Det blir et mål om hva det norske bidraget i en felles europeisk klimadugnad. Og det er noe litt annet.

Dagens Næringsliv: 04.02.15.

2. feb, 2015
supermiljobloggen.se

- Vattnet i Sverige är för billigt. Det anser EU-kommissionen som drar slutsatsen efter att det kommit statistik som visar att Sverige har den största vattenkonsumtionen i EU. Den svenska regeringen håller inte med.

Supermiljöbloggen 01.02.15.