5. feb, 2015

Norge skal koble seg enda tettere på EUs klimapolitikk.

www.dn.no

En stor del av norsk klimapolitikk er allerede overlatt til EU. Halvparten av norske utslipp er omfattet av EUs system for klimakvoter. Det gjelder både industrien og oljesektoren. Disse utslippene ligger under et felles europeisk tak på utslippene. Reglene for kvotesystemet avgjøres av EU.

Nå skal også resten av norske utslipp inn i EUs felles klimaboble. EU-landene har en felles internasjonal klimaforpliktelse sammen med Island. Nå vil også Norge være med. Norges klimamål blir dermed ikke et mål om utslippskutt i Norge. Det blir et mål om hva det norske bidraget i en felles europeisk klimadugnad. Og det er noe litt annet.

Dagens Næringsliv: 04.02.15.