15. jan, 2015

REMIT

www.nve.no

REMIT (Regulation EU No 1227/2011 on wholesale Energy Market Integrity and Transparency) er en EU-forordning som skal sikre økt transparens og gir forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel i engrosmarkedet for kraft og gass.

Forordningen gir forbud mot innsidehandel, markedsmanipulasjon og forsøk på markedsmanipulasjon, krav til markedsaktørenes publisering av innside informasjon, rapportering av kontrakter og ordre og krav til registrering av markedsaktører.

NVE: 18.06.14.