23. okt, 2014

Sundtoft vakler om norsk klimamål

www.nrk.no

I vår var klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) klar på at Norge bør legge seg på samme nivå som EU i klimapolitikken. Det er hun ikke lenger.

Regjeringen har varslet at Norge vil legge fram et indikativt klimamål for perioden etter 2020 i løpet av første kvartal neste år.

Det nye målet skal danne grunnlaget for Norges forpliktelse i den nye klimaavtalen som etter planen skal vedtas i Paris i desember neste år. Der lover Norge å arbeide for en avtale som gjør det mulig å nå togradersmålet.

NRK Sørlandet (NTB): 22.10.14.