LRL følger støyproblemene i vindmølleland på Lista...

12. jun, 2014
lanaturenleve.no

Les klagen!

6. april meldte La Naturen Leve om at naboene til Lista Vindkraftverk har sendt inn klage på plagsom støy fra Lista Vindkraftverk.

Klagen er sendt til Lista kommune og til fylkesmannen for behandling etter henholdsvis folkehelseloven/forskrift om miljørettet helsevern og forurensingsloven. Klagen kan få stor betydning for hvordan vindkraftverk blir behandlet av myndighetene fremover. LNL vil følge saken nøye. Det vil LRL også gjøre. Du finner klagen ved å følge linken.

12. jun, 2014
lanaturenleve.no

Farsund Avis 26. februar 2014:

Kanskje vindmøllestans. Fylkesmannen vurderer støydempende tiltak.